Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej pani mgr Ya-Wen Fu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 października 2023

Przewodniczący Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki Akademii Sztuki w Szczecinie zawiadamia, że w dniu 8. listopada 2023 roku, o godz. 12:00, za pośrednictwem urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesne i bezpośrednie przekazywanie obrazu i dźwięku, na platformie Teams, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

pani mgr Ya-Wen Fu

Temat pracy doktorskiej: Używanie ciała jako fikcyjna interpretacja wyobraźni.”

Projekt artystyczny: „Jeżeli nie potrafię latać, to mogę się nigdy nie dowiedzieć,

jak piękne jest latanie.”

 

promotor:                               prof. dr hab. Tomasz Wendland,

 

recenzenci:                             prof. dr hab. Jacek Jagielski, Uniwersytet Artystyczny im Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

                                                  dr hab. Dariusz Gajewski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

 Dokumentacja rozprawy doktorskiej, streszczenia i recenzje znajdują się w:

Biurze Postępowań Awansowych Akademii Sztuki w Szczecinie - plac Orła Białego 2, pokój 101

na stronie internetowej :    https://www.akademiasztuki.eu/Product/ya-wen-fu-doktorat

Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Sztuki/Rozprawy Doktorskie:

                                    https://bip.akademiasztuki.eu/index.php?c=page&id=87

 

Publiczna obrona odbędzie się online, na platformie Teams. Dostęp do publicznej obrony poprzez adres:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aftxwASMaR8gANB3UmrvVE_OvF_WiTwOL9OCJI3Aevpc1%40thread.tacv2/1697551701668?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ab626f-4fee-4cc5-937e-602d684c2658%22%2c%22Oid%22%3a%2254e723cd-b3f9-463d-ae7e-eb7ffe6da22e%22%7d

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:it
Data utworzenia:2023-10-19
Data publikacji:2023-10-19
Osoba sporządzająca dokument:it
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Balcewicz
Liczba odwiedzin:469