Jesteś tutaj: Start / Status Prawny

Status Prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Akademia Sztuki w Szczecinie, zwana dalej Akademią, jest publiczną akademicką 
szkołą wyższą.
 2. Akademia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, aktów wykonawczych do ustawy, odrębnych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz statutu.
 3. Akademia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swego działania, na zasadach określonych w Ustawie.
 4. Oficjalnym skrótem nazwy uczelni jest: AS w Szczecinie.
 5. Obok nazwy polskiej Akademia używa nazw w językach obcych:
  1. angielski: Academy of Art

  2. niemiecki: Akademie für Kunst und Musik
  3. hiszpański: Academia del Arte
  4. francuski: L’Académie de l’Art.
 6. Akademia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Szczecin.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:AS
Data utworzenia:2020-08-11
Data publikacji:2020-08-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3352